Speciální mateřská škola a základní škola Polička, Jiráskova 825, 572 01 Polička

Telefon: +420 461 725 707, +420 602 191 229

Adresa: Jiráskova 825, 572 01 Polička

Napište nám

Vaše e-mailová adresa *
Jméno a příjmení
Text zprávy:

SPMP ČR Pobočný spolek Polička Jiráskova 825, Polička

Při naší škole pracuje OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Společnost pro podporu mentálně postiženým.


Věnuje se pomoci rodičům dětí se zdravotním postižením v oblasti legislativy, ale pomáhá také rozvíjet jejich záliby, zájmy, vědomosti a dovednosti. Na všechny tyto aktivity (výlety, exkurze, vycházky, návštěvy divadel, kin, muzeií aj.) se snažíme získávat finanční prostředky. 

Finanční prostředky je možné zasílat na níže uvedený účet. Předem děkujeme.


Mgr. Miroslava Zrůstová
Předsedkyně sdružení

 


IČO 06027989
Bank. Spojení: 115-5183190267/0100
Tel. 601353739