Speciální mateřská škola a základní škola Polička, Jiráskova 825, 572 01 Polička

Telefon: +420 461 725 707, +420 602 191 229

Adresa: Jiráskova 825, 572 01 Polička

Napište nám

Vaše e-mailová adresa *
Jméno a příjmení
Text zprávy:

Soutež Zelený ParDoubek 2023 - 2024

Soutěž Zelený Par Doubek 2023/24

Na těchto stránkách jsme již informovali, že se naše škola (IV. speciální třída), zapojila do soutěže Zelený Par Doubek. Soutěž je zaměřena na enviromentální a ekologickou výchovu. Naše třída po důkladné prohlídce zahrady zjistila, že bychom byli rádi, aby na ní bylo více hmyzu. Proto jsme se pokusili pro ně vytvořit lepší podmínky – hmyzí hotel pro úkryt a záhon s květinami, jako zdroj potravy.

Pracovali jsme v dílně, kde měli naši žáci možnost opracovávat dřevo. Vyzkoušeli si různé pracovní techniky a postupy a výsledkem byly opravdu povedené hmyzí hotely. Ty jsme pak zavěsili na ovocné stromy na školní zahradě. V dílně jsme si připravili z prken kostru záhonu. Pak nás už čekala příjemná práce na zahradě – připravit hlínu z kompostu, sázet sazenice a řádně je zalít, aby vše krásně rostlo a vykvetlo. Z výsledku našeho snažení máme radost. Každý přiložil ruku k dílu a každý se snažil. Teď budeme čekat, jak bude naše práce ohodnocena. Nezáleží nám na umístění. My máme dobrý pocit z toho, že jsme si zvelebili naši školní zahradu a můžeme pozorovat hmyzí rojení.

Ivana Vondrová